Top Hat Festival 1977 – 34 år senare

posted in: Magikongress | 0

År 1977 samlades 326 personer från 8 länder på Valands Festvåning i Göteborg. Det gemensamma intresset var magi, och samlingen gick under namnet Top Hat Festival 1977.

Under 70- och 80-talen var Nordiska Magiunionen mycket aktiv och varje år arrangerades en kongress och arrangören altererade mellan de nordiska länderna. Göteborgs Magiska Klubb hade nöjet stå som värd 1977.

Förra sommaren sitter dåvarande ordförande Hasse Hansson och jag och tänker tillbaka på dessa år i GMK och på denna kongress. Jämfört med idag var vi ganska få medlemmar i klubben och vi ler när vi nämner namnen på de som vi lyckades få med i föreställning och hit på seminarier, och att vi lyckades få hit, som krona på verket, ”professorn” Dai Vernon.

Kongresskommittén 1977: Gert Malmros, Max Milton, Lennart Green, Dusenberg, Hasse Hansson, Toledo, Conny Ray och Bosse Jonsson. Dai Vernon sitter framför.
Kongresskommittén 1977: Gert Malmros, Max Milton, Lennart Green, Dusenberg, Hasse Hansson, Toledo, Conny Ray och Bosse Jonsson. Dai Vernon sitter framför.

Vi pratade om hur vi delade upp arbetet inför kongressen. Projektledare var Jean Cennard, sekretariat Conny Ray, ekonomi Bo Jonsson, tävlingar och föreställning Toledo, inkvartering Gert Malmros, huvuddomare Hasse Hansson, magiska mässan Dusenberg, assistenter Lennart Green, Max Milton, Staffan Nordmark med flera.

Då säger vi nästan samtidigt: ”Om vi skulle ordna en träff med oss gamla GMK-are!

Lennart Green, Dusenberg, Hasse Hansson, Staffan Nordmark, Toledo, Conny Ray, Bo Jonsson
Lennart Green, Dusenberg, Hasse Hansson, Staffan Nordmark, Toledo, Conny Ray, Bo Jonsson
Runt bordet
Runt bordet

Lördagen den nionde september sitter vi som finns kvar och pratar gamla minnen hos Hasse i hans släktgård Vattenmöllan utanför Höganäs. Vi berättar roliga minnen och episoder både från den tiden och från nutid. Vi pratar om att vi som arrangör ordnade rum till alla drygt trehundra deltagare, att vi hade besvär med Jordbruksverket i Jönköping för att få dispens för de som ville ha med duvor genom tullen.

Problemlösning
Problemlösning

Under de trettiofyra år som gått har naturligtvis mycket hänt och som är värt att berätta, och några av oss är fortfarande aktiva och har flinka fingrar medan några lagt trollstaven på hyllan och mer njuter av att titta på trolleri.

Green och Dusenberg
Green och Dusenberg

Som vanligt när trollkarlar träffas, så dröjer det inte länge förrän kort, rep, ringar och mynt kommer fram, och sedan blev det trolleri till långt fram på småtimmarna.

På kvällen
På kvällen

På söndagsförmiddagen tog vi ett gruppfoto med samma uppställning som 1977, sedan skingrades våra vägar än en gång med ännu en upplevelse rikare.

Bo Jonsson
Bo Jonsson
Hasse Hansson hälsar välkommen
Hasse Hansson hälsar välkommen

Text och bild Conny Ray