Årsmöte

Årsmöte 1 mars 2021

GMK Årsmöte 2021

Så har det blivit dags för klubbens årsmöte. Det fick förstås bli på Zoom på grund av Coronapandemin. Efter lite allmän inloggning, testning och teknik öppnade vår klubbordförande Martin Rosvall mötet. Vi kunde glädjande räkna till 21 röstberättigade medlemmar som kopplade upp sig. Till mötesordförande valdes Jesper Blomqvist som har vana av styrelsearbete och han …

Årsmöte 1 mars 2021 Läs mer »

Årsmöte 3 februari 2020

GMK Årsmöte 3 februari 2020

Dags igen för årsmöte! Måndagen den 3:e februari hade GMK:s styrelse kallat till årsmöte. Efter att Martin och Anders hade hälsat alla välkomna, började vi med en tyst minut för vår Roland ”Trollando” Haglund som avled i höstas. Nils-Ove Karlsson valdes till ordförande för mötet och vi räknade in oss själva till 21 medlemmar som …

Årsmöte 3 februari 2020 Läs mer »

Årsmöte 4 februari 2019

GMK Styrelsen 2019

Dags igen för årsmöte! Nils-Olof “Carno” Karlsson och Anders Sylvan fick uppdraget att leda mötesförhandlingarna vilket de gjorde med bravur. Förra årets verksamhetsberättelse och räkenskaper granskades och godkändes. Klubben tackade av förra årets ordförande Isidor Olsbjörk som flyttat till Stockholm samt Alexander Siemers som slitit i många år som klubbmästare och fixat fika och hållit …

Årsmöte 4 februari 2019 Läs mer »

Årsmöte 5 februari 2018

GMK - Styrelsen 2018

Det var en kall och stilla måndagsafton i början av februari, Göteborgs Magiska Klubb samlades på Teater Buratino för en magisk sammankomst. En kväll som skulle komma handla om årsmöte, auktion och såklart trolleri. Kvällen inleddes av Leif som hälsade samtliga välkomna och spontan applåd utbröt till kvällens tillfällige sekreterare (undertecknad) som hade förberett sig …

Årsmöte 5 februari 2018 Läs mer »

Årsmöte 6 februari 2017

GMK Årsmöte 2017

GMK Årsmöte på Buratino Fullt program denna februarikväll på Teater Buratino, förutom GMK:s årsmöte bjöds det även på SM-akter och inte mindre än fyra introllningar. Leif hälsade alla välkomna och drog snabbt igenom några saker som händer till våren, och puffade lite extra för klubbens 75-års jubileum den 3:e juni när våra vänner från Norge kommer …

Årsmöte 6 februari 2017 Läs mer »

Årsmöte och klubbmästerskap 1 februari 2016

Den 1 februari var det dags för GMKs årsmöte samt 2015 års klubbmästerskap. Årsmöte Tack vare årsmötets ordförande, Martin (Ason-Bson-Cson) Rosvall, sekreterare, Anders Sylvan, och årets (in)officiella valberedning, Robert (Gaston) samt Janne Stenberg, blev det ett smidigt årsmöte med bara mindre motgångar. Tack ska ni ha! GMKs styrelse fick några ny ansikten och namn, men först …

Årsmöte och klubbmästerskap 1 februari 2016 Läs mer »

Årsmöte 23 februari 2015

Göteborgs Magiska Klubb samlades för årsmöte igen. Det tidigare i månaden var inte behörigt utlyst och det saknades dokumentation. Nu har alla papper tagits fram och medlemmarna har fått inbjudan i tid. Christer Wilén har tagit fram ett arbetssätt för att styra upp styrelsen arbete framöver: – Styrelseprotokoll skall skrivas och skickas ut till styrelsen och …

Årsmöte 23 februari 2015 Läs mer »

Årsmöte 3 februari 2014

GMK-Årsmöte-2014

Så var det dags igen för årsmöte i Göteborgs Magiska Klubb. Vi samlades tredje februari på Buratino. En ny styrelse valdes av medlemmarna för att hitta på magiska saker för medlemmarna under 2014. Efter mötet trollades det som vanligt tills det var dags att gå hem. Styrelsen består av (vänster till höger): Anton Franzon, Anton …

Årsmöte 3 februari 2014 Läs mer »

Årsmöte 4 februari 2013

En kall februarimåndag, närmare bestämt den fjärde i ordningen, träffades medlemmarna i Göteborgs Magiska Klubb för att klara av årsmötesförhandlingar och annat smått och gott. Martin, Ason Bson Cson, Rosvall öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes och till mötes ordförande valdes Nils-Olof Karlsson. Christer Wilén dokumenterade allting som mötets sekreterare. Stämman godkände alla …

Årsmöte 4 februari 2013 Läs mer »

Årsmöte 6 februari 2012

Äntligen var dagen kommen då Göteborgs Magiska Klubb öppnade dörren till Buratinoteatern och gick in. Måndagen den 6:e februari var det alltså dags för årsmöte i GMK. Programmet bjöd även på introllning av tre nya aspiranter samt officiellt utnämnande av en hedersmedlem, Lennart Green. Vi började årsmötesförhandlingarna med en parentation för Karl-Henrik Lillebjörn, Radloff. Ordförande …

Årsmöte 6 februari 2012 Läs mer »