Årsmöte 1959

posted in: Årsmöte | 0

Magiskt årsmöte

Göteborgs Magiska Klubb har hållit årsmöte. Till ordf. valdes Harry Bohman, och övrig styrelse blev Fritz Linnér, Carl Jönsson, Bo Nordmark, Gunnar Sjöberg och E. Norström Egonni. Efter förhandlingarna följde supé, trolleridemonstrationer och utbytande av magiska idéer. Klubben har f. n. ett 40-tal medlemmar.

GMK Årsmöte 1959

Texten publicerades i Trollkarlen Nr 53 Vol XIV 1959