Göteborgs Magiska Klubb startas

posted in: Klubbmöte, Årsmöte | 0

28 december 1942 träffades fem trollkarlar i Göteborg över en kopp kaffe, pratade trolleri och beslutade att bilda Göteborgs Magiska Klubb.

GMK - Göteborgs Magiska Klubb - Grundad 1942

 

Stiftarna var: Egon Norström, Ernst Sandh, Alf Eriksson, Per Peterson och Olof Peterson.


Magiske Cirkel Norge hade 1942 namnet Magiske Cirkel Oslo. I Göteborg bodde de fem stiftarna och hade det gemensamma att vara medlemmar i denna norska föregångare for magiska sammanslutningar i Norden. De bestämde sig för att bilda en lokalavdelning under den norska cirkeln. Den fick namnet »Göteborgsgruppen av MCO», vilket innebar att medlemmarna även måste tillhöra norska cirkeln.

Göteborgsgruppens första möte hölls 28 december 1942. På mötet utsågs Ernst Sandh till ordförande, Alf Eriksson till vice ordförande och Egon Norström till sekreterare. Per Peterson blev kassör men någon medlemsavgift fanns inte den första tiden.

Avsikten med sammanslutningen var att då och då träffas för att diskutera och utöva det gemensamma intresset, trolleri, samt att efter bästa förmåga söka hindra offentlig avslöjning av magiska tricks. Man beslöt även att icke kopiera varandras trollerinummer.

Så småningom tyckte de fem herrarna att det blev en aning trist med ett sådant fåtal medlemmar, varför man beslöt att rekrytera nya och bli en fristående förening. En annons i en dagstidning inspirerade till många svar. Medlemsantalet ökade snabbt och namnet på föreningen ändrades till Göteborgs Magiska Klubb.