Årsmöte 3 februari 2020

Dags igen för årsmöte!

Måndagen den 3:e februari hade GMK:s styrelse kallat till årsmöte. Efter att Martin och Anders hade hälsat alla välkomna, började vi med en tyst minut för vår Roland ”Trollando” Haglund som avled i höstas.

Nils-Ove Karlsson valdes till ordförande för mötet och vi räknade in oss själva till 21 medlemmar som var röstberättigade. Vi kunde konstatera att vår ekonomi i GMK är mycket god, och årsavgiften kunde där med vara oförändrad till 2020.

Martin och Anders öppnar mötet

Sen var det dags att välja in nya personer till styrelsen. Val av ordförande för 2020 blev vår Martin Rosvall, för övriga val se längst ner samt mötes protokoll.

Då inga motioner hade kommit och val av styrelse gick snabbt så var mötet klart på rekordtid, och vi kunde bryta för fika.

Glada nyvalda styrelsemedlemmar

Efter mötet berättade Christer om sin resa till England där det berättades om både föreställningar och mässor.

Det bjöds även på trolleri denna kväll. Lukas uppträde med ett mycket fint korttrick som fick många av oss att undra efteråt……

Lukas och Dusenberg

Dusenberg drog som vanligt många skratt när han visade att lika är lika.

Gaston hade fiskekrok i munnen som han fick hjälp att dra ut, till allas förskräckelse.

Martin visade oss fin fint mynt trick, om man skulle sakna swisch någon gång.

Fiskelycka i Gastons mun

Nästa möte är den 2 mars och då kommer vi att få ta del av en fin auktion då Conny Ray auktionerar ut stora delar av sina gamla trick. Välkomna!

GMK Styrelse 2020

ORDFÖRANDE Martin Rosvall
VICE ORDFÖRANDE Leif Densloe
SEKRETERARE Anders Sylvan
KASSÖR/BIBLIOTEKARIE Anton Franzon
KLUBBMÄSTARE Johan Reftel
SUPPLEANT Christer Jönsson

Text och foto: Fredrik Löf.