Styrelsen

GMK Styrelse

Om du har några frågor till oss i klubben kan du kontakta någon i styrelsen. Nedan ser du funktion samt namn och e-postadress. Är det en allmän fråga går det lika bra att använda kontaktformuläret.

Ordförande
Martin Rosvall
ordforande(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Vice Ordförande
Leif Densloe
viceordforande(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Bibliotekarie
Jonas Schönemann
bibliotekarie(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Suppleant
Christer Jönsson
suppleant(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Valberedning
Vill du hjälpa klubben och gå med i styrelsen eller vet du någon som kan passa för detta så hör av dig till valberedningen och tipsa i god tid innan årsmötet.
val(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Revisor
Vår revisor väljs på varje årsmöte för att kontrollera styrelsens arbete och hantering av ekonomin. För frågor till revisorn använder du denna e-postadress.
revisor(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Webmaster
Uppdaterar hemsidan och har koll på e-postadresser.

webmaster(a)goteborgsmagiskaklubb.se