GMK Styrelsen 2019
Anton, Anders, Johan, Christer, Leif och Martin

Om du har några frågor till oss i klubben kan du kontakta någon i styrelsen. Nedan ser du funktion samt namn och e-postadress. Är det en allmän fråga går det lika bra att använda kontaktformuläret.

Ordförande
Martin Rosvall
ordforande(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Vice Ordförande
Leif Densloe
viceordforande(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Sekreterare
Anders Sylvan
sekreterare(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Kassör / Bibliotekarie
Anton Franzon
kassor(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Klubbmästare
Johan Reftel
klubbmastare(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Suppleant
Christer Jönsson
suppleant(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Övriga funktioner i GMK

Valberedning
Vill du hjälpa klubben och gå med i styrelsen eller vet du någon som kan passa för detta så hör av dig till valberedningen och tipsa i god tid innan årsmötet.
val(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Revisor
En revisor väljs på varje årsmöte för att kontrollera styrelsens arbete och hantering av ekonomin. För frågor till revisorn använder du denna e-postadress.
revisor(a)goteborgsmagiskaklubb.se

Webmaster
Uppdaterar hemsidan och har koll på e-postadresser.

webmaster(a)goteborgsmagiskaklubb.se