Om du har några frågor till oss i klubben kan du kontakta någon i styrelsen. Nedan ser du funktion samt namn och e-postadress. Är det en allmän fråga går det lika bra att använda kontaktformuläret.

Christer, Anton, Isidor, Alexander, Anders R, Anders S
Christer, Anton, Isidor, Alexander, Anders R, Anders S

 

Ordförande
Isidor Olsbjörk
ordforande@goteborgsmagiskaklubb.se

Vice Ordförande
Anders Ripa
viceordforande@goteborgsmagiskaklubb.se

Sekreterare
Anders Sylvan
sekreterare@goteborgsmagiskaklubb.se

Kassör / Bibliotekarie
Anton Franzon
kassor@goteborgsmagiskaklubb.se

Klubbmästare
Alexander Siemers
klubbmastare@goteborgsmagiskaklubb.se

Suppleant
Christer Jönsson
suppleant@goteborgsmagiskaklubb.se

 

Övriga funktioner i GMK

Valberedning
Vill du hjälpa klubben och gå med i styrelsen eller vet du någon som kan passa för detta så hör av dig till valberedningen och tipsa i god tid innan årsmötet.
val@goteborgsmagiskaklubb.se

Revisor
En revisor väljs på varje årsmöte för att kontrollera styrelsens arbete och hantering av ekonomin. För frågor till revisorn använder du denna e-postadress.
revisor@goteborgsmagiskaklubb.se

Webmaster
Uppdaterar hemsidan och har koll på e-postadresser.

webmaster@goteborgsmagiskaklubb.se