Klubbmöte 14 november 1959

posted in: Klubbmöte | 0

Västsvensk Trolleriträff arrangerade Göteborgs Magiska klubb i Göteborg den 14 november. Den nya ordf. Harry Bohman hade glädjen att hälsa några långväga norska gäster välkomna, och då särskilt Ingvald Iversen, som förresten är hedersmedlem i GMK. I den stundande trolleriföreställningen uppträdde följande … Läs mer >>>

Årsmöte 1959

posted in: Årsmöte | 0

Magiskt årsmöte Göteborgs Magiska Klubb har hållit årsmöte. Till ordf. valdes Harry Bohman, och övrig styrelse blev Fritz Linnér, Carl Jönsson, Bo Nordmark, Gunnar Sjöberg och E. Norström Egonni. Efter förhandlingarna följde supé, trolleridemonstrationer och utbytande av magiska idéer. Klubben … Läs mer >>>

GMK 15 år 16 november 1957

posted in: Klubbmöte | 0

Göteborgs Magiska Klubb 15 år Jubiléet firades 16 november med en magisk fest på Hantverksföreningens Restaurang i Göteborg, och c:a 90 personer hade mött upp. däribland 16 norska och 5 danska gäster. Presenter till GMK överlämnades från Svensk Magisk Cirkel … Läs mer >>>

Årsmöte 1954

posted in: Årsmöte | 0

Göteborgs Magiska Klubb har haft sitt tolfte årsmöte varvid Egon Norström (Egonni) omvaldes till ordf. V. ordf, blev Harry Bohman, kassör Olof Larsson, sekr. S. Fahlström, arkivarie Karl Jönsson och klubbmästare Stig Jansson. Klubben, som numera upphört med utgivandet av … Läs mer >>>