Klubbmöte 1 oktober 2012

posted in: Klubbmöte | 0

Första måndagen i oktober träffades vi i GMK för att ha det trevligt och trolla tillsammans. Vi hade en rubrik på träffen som var ”mini workshops”. Vad kan det betyda tro? Det var så att vi ställde upp några bord att samlas kring för att lära av varandras skickligheter. En mycket uppskattad aktivitet bland medlemmarna.

Ason Bson Cson
Ason Bson Cson

Inledningen av ordförande Martin, Ason Bson Cson, Rosvall började med att vi fick lite information om magivärlden samt att denne Rosvall också guidade oss in på en tanke som vi skulle ha med oss när vi visade varandra tricks och tips. Tanken väcktes uppe i Stockholm efter Tom Stones seminarium på Magic Bar. ”Hur mycket försöker vi dölja i onödan” dvs skapar vi ”hetta” kring våra hemligheter som inte behövs. Martin visade på en rutin som åskådliggjorde denna hypotes och sedan var diskussionerna i full gång. Gaston visade också en rutin som visade ett gammalt trick på ett nytt sätt för att också diskutera ”vad är det vi gör?” Efter fikat var aktiviteterna i full gång och det trollades för hela slanten. Som sagt ett uppskattat moment i Göteborgs Magiska Klubb.

Martin, Ason Bson Cson, Rosvall ordförande i Göteborgs Magiska Klubb