Klubbmöte 23 oktober 1947

posted in: Klubbmöte | 0

I somras gästades Göteborg visserligen av de utländska trollkarlarna Darling, Sundman, Crochet och Murray, men deras framträdanden känner väl de flesta från tidigare referat i våra nordiska facktidningar.

Själv hade jag tillfälle att se endast Sundman, som visade sig vara en värdig finsk representant för den moderna magien.

Vad dock endast ett fåtal vet, är att Murray kvarlämnade en del trolleriapparater, som köptes av Per Peterson, ordförande i Göteborgs Magiska Klubb.

En ung dansk buktalare ned artistnamnet Atkins,vilken också hade trolleri på sitt program, gästspelade på eftersommaren på Lilla Varietén på Liseberg, Efter sejourens slut sålde han det mesta av sin trollerirekvisita, varvid vännen Peterson även då tillhandlade sig en hel del goda apparater.

Eftersom jag blandat in Per Peterson i detta sammanhang, är det nystan ofrånkomligt att nämna hans magiska rum.Ett besök i detta särskilt inredda rum, där Peterson samlar allt, som är av magiskt värde,vill säkert bli en upplevelse för varje trolleribiten. Ofta har jag haft det nöjet och varje gång finner man något nytt i skåpen eller på väggarna eller i bokhyllan.

GMK klubbmöte hos Per Peterson
GMK klubbmöte hos Per Peterson

Vännen Per är inte rädd att visa sina samlingar för ärliga magiker, vilket även de många imponerande namnen i gästboken ge belägg för. Särskilt välkommen är den kollega, som till samlingen vill bidraga med en affisch, ett foto eller dylikt. Nämnas kan också, att Göteborgs Magiska Klubb har sitt arkiv i detta magiens hemvist.

På så vis kom vi också in på det magiska föreningslivet här i staden. För att få mera stoff till krönikan, har jag skyndsamt sammankallat medlemmarna i GMK till höstens första möte, vilket
avlöpte den 23 oktober.

Till mötet anslöto sig tio stycken av klubbens för närvarande tretton medlemmar. Stämningen blev genast livlig och trolleriet började nästan innan man hunnit innanför dörrarna.

Peterson visade biljardbollen, som tränger igenom en näsduk, som är hel, samt reptricksvariationer á la Murray. Oldsberg demonstrerade tricket med åtta fingerborgar. Egonni visade ett bordstrick, där ett mynt tränger genom ett helt spelkort och passerar in i en tom tändsticksask trots kontroll, Lindqvist utförde manipulationer med säkerhetsnålar.

Bland mötesförhandlingarna noteras ett beslut, varigenom en redaktionskommitté, bestående av Lindqvist, Egonni, Rönn och Oldsberg fick i uppdrag att varje månad utge till medlemmarna att stencilerat blad eller tidning, innehållande trick, hämtade ur amerikansk magisk litteratur, som äges av klubben.

Göteborgs Magiska Klubb bildades 1942 och har tryckt egna stadgar, omfattande 7 paragrafer. Sammankomster hållas i regel en gång i månaden, dock icke under sommaren.

Egonni

Egonni
Egonni

TKnr4_01

TKnr4_02

 

Texten är skriven av Egonni och publicerades i Trollkarlen Nr 4 Vol 1 1947