GMK Föreställningar 17-18 januari 1948

GMK_Klipp01

Den största händelsen på den magiska fronten i Göteborg under årets första månad var givetvis Göteborgs Magiska Klubbs offentliga trolleriföreställningar den 17 och 18 i Kommunala Mellanskolans stora aula, rymmande omkring 1.200 sittplatser. Nettobehållningen från dessa tillföll de sommarresor, som årligen anordnas för de gamla i Göteborg.

1948 - Stående: Egonni, Mr Trollby, Harrby, Mr Sharper, Verner Åslund. Sittande: Yoza, Gunold
1948 – Stående: Egonni, Mr Trollby, Harrby, Mr Sharper, Verner Åslund. Sittande: Yoza, Gunold

Trots att veritabel snöstorm rasade båda dagarna, hade föreställningarna samlat goda hus med intresserad publik. Förutom sju av Klubbens medlemmar medverkade den paranta sångerskan Gunvor Norlin och conferencieren “Kruschen”, För musiken svarade Masens Kapell.

De trollande herrarnas program var följande:

MR. SHARPER: Originalvariation på “Kristallpalatset”. En grön och en röd näsduk byta plats i två tillkorkade flaskor.

Mr Sharper
Mr Sharper

GUNOLD: Massor av blommor ur tom hatt. Nya mjölk-karafftricket. Sönderrivna kortet, som kommer till synes helt mellan två hopbundna glasskivor utan ram.

Gunold
Gunold

EGONNI: Tre kortkonster med jättekort. Duktrick, vari dam och herre från publiken assistera. Myntfångsten. Kanin, jättekort och korvar produceras från assisterande åskådares fickor.

HARRBY; Lånad klocka råkar bli sönderslagen, men blir efter en del mellanspel återfunnen hel inuti de kända lådorna.

MR. TROLLBY: Persiltricket. Skylten “Färskt Bröd” blir sönderriven men åter hel. Näsduk kommer bort men återfinnes på ryggen på den assisterande åskådaren.

RADLOFF: Kortmanipulationer. Cigarettmanipulationer.

Radloff
Radloff

YOZA: Biljardbollarna. Ett av publiken uträknat tal kommer till synes på ett tidigare undersökt blankt papper.

Yoza
Yoza

I finalen utförde samtliga trollkarlar pappersrivningen, varvid orden “För de gamla” kunde läsas på papperen, när dessa vecklades upp.

GMK föreställning 1948 - Final
GMK föreställning 1948 – Final

Som avslutning framtrollades 7 blombuketter, en av varje trollkarl.

Vid söndagens matiné hade en del extra trollerinummer inlagts med tanke på den ungdomliga publiken.

Det var med tillfredsställelse som Göteborgs Magiska Klubb dagen efter kunde konstatera, att tidningarna hade översvallande lovord för klubbens första offentliga framträdande.

Egonni

Egonni
Egonni

Texten är skriven av Egonni och publicerades i Trollkarlen Nr 9 Vol III 1948

GMK_Klipp08

Se fler tidningsklipp om denna föreställning i vårt arkiv >>>