Årsmöte 23 februari 2015

Göteborgs Magiska Klubb samlades för årsmöte igen. Det tidigare i månaden var inte behörigt utlyst och det saknades dokumentation. Nu har alla papper tagits fram och medlemmarna har fått inbjudan i tid.

Christer Wilén har tagit fram ett arbetssätt för att styra upp styrelsen arbete framöver:
– Styrelseprotokoll skall skrivas och skickas ut till styrelsen och revisorn.
– Protokoll skall justeras, vilket är ett kvitto på att sekreterarens anteckningar stämmer.
– Protokoll skall noga gås igenom på styrelsemötena för att följa upp att fattade beslut och uppdrag genomförs och så att medlemmarna och revisorn kan följa styrelsearbetet.
– Kallelser till styrelsemötena, med dagordning, skall skickas ut minst en vecka före mötet.

Styrelsen åläggs också att gå igenom allt material på Teater Buratino efter ägarbytet. Vi har turen att ha Mattias i styrelsen som också driver teatern så den “nya” klubblokalen verkar bli riktigt bra.

Klubbens matrikel ska uppdateras och kompletteras. Medlemmarna ombeds att höra av sig när adresser ändras eller telefonnummer byts. Kallelser ska helst skickas ut via mail men ska även i fortsättningen gå att få via brev om så önskas.

Styrelsen2015

GMK Styrelse 2015

ORDFÖRANDE Matz Johansson
VICE ORDFÖRANDE Mattias Bergendahl
SEKRETERARE Stefan Berggren
KASSÖR Anton Franzon
KLUBBMÄSTARE Alexander Siemers
BIBLIOTEKARIE Dan Regnander
SUPPLEANT Alf Mouwitz