Årsmöte 1960

posted in: Årsmöte | 0

Göteborgs Magiska Klubb har på Hantverksrestauranten haft sitt årsmöte. Till ordf. omvaldes Harry Bohman, och vice ordf. Egon Norström EGONNI, kassör Gunnar Sjöberg, sekr. Bo Nordmark, klubbmästare Torbjörn Holmqvist och arkivarie Carl Jönsson. Två medlemsaspiranter utförde inträdesprov och under och efter supén visades många av de senaste nyheterna i bordstrolleri. GMK har f. n. 45 medlemmar och ger ut tidningen Tricks.

GMK 1960

Texten publicerades i Trollkarlen Nr 57 Vol XV maj 1947