Årsmöte 1954

posted in: Årsmöte | 0

Göteborgs Magiska Klubb har haft sitt tolfte årsmöte varvid Egon Norström (Egonni) omvaldes till ordf. V. ordf, blev Harry Bohman, kassör Olof Larsson, sekr. S. Fahlström, arkivarie Karl Jönsson och klubbmästare Stig Jansson.

Klubben, som numera upphört med utgivandet av sin månatliga tidning »Tricks», utgav i dec. ett julnummer på 60 sidor med bildtryck av varje medlem som bidragit till innehållet.

Göteborgstrollkarlen Cubis har haft en god höstsäsong i Norrland, där han turnerat med »Millionkofferten» som huvudnummer, vilket visat sig vara ett verkligt slagnummer. Han har nu ytterligare förbättrat detta nummer, varigenom avslutningen får form av en praktfull blomsterillusion där hela scenen domineras av färggranna blommor. Vårturnén har Cubis förlagt till Småland och Västergötland.

Egonni

Göteborgstrollkarlen Egonni är, enligt Artistförmedlingen i Göteborg, den mest engagerade illusionisten i västra Sverige. I januari trollade han bl. a. på Fatimas födelsedagskalas, vilket Karl Gerhard hade arrangerat på båten Succia i Göteborgs hamn. Även Kaffepetter och Fatima själv medverkade i underhållningen för de små och stora gästerna som fyllde salongerna.

GMK Årsmöte 1954

Texten publicerades i Trollkarlen Nr 33 Vol IX 1954