Årsmöte 1960

posted in: Årsmöte | 0

Göteborgs Magiska Klubb har på Hantverksrestauranten haft sitt årsmöte. Till ordf. omvaldes Harry Bohman, och vice ordf. Egon Norström EGONNI, kassör Gunnar Sjöberg, sekr. Bo Nordmark, klubbmästare Torbjörn Holmqvist och arkivarie Carl Jönsson. Två medlemsaspiranter utförde inträdesprov och under och efter … Läs mer >>>

Årsmöte 1959

posted in: Årsmöte | 0

Magiskt årsmöte Göteborgs Magiska Klubb har hållit årsmöte. Till ordf. valdes Harry Bohman, och övrig styrelse blev Fritz Linnér, Carl Jönsson, Bo Nordmark, Gunnar Sjöberg och E. Norström Egonni. Efter förhandlingarna följde supé, trolleridemonstrationer och utbytande av magiska idéer. Klubben … Läs mer >>>

Årsmöte 1954

posted in: Årsmöte | 0

Göteborgs Magiska Klubb har haft sitt tolfte årsmöte varvid Egon Norström (Egonni) omvaldes till ordf. V. ordf, blev Harry Bohman, kassör Olof Larsson, sekr. S. Fahlström, arkivarie Karl Jönsson och klubbmästare Stig Jansson. Klubben, som numera upphört med utgivandet av … Läs mer >>>

Årsmöte 4 februari 1953

posted in: Klubbmöte, Årsmöte | 0

GMK har 2015 fått en gåva från Trollerisaker.se. En bok med ett otroligt roligt minne. Boken kommer från Trixmas dödsbo som Tommy på Trollerisaker köpt upp. Boken heter ”Magic by Ho Yam” och har ursprungligen tillhört Bertil Cramby. Detta vet … Läs mer >>>