Årsmöte 4 februari 1953

posted in: Klubbmöte, Årsmöte | 0

GMK har 2015 fått en gåva från Trollerisaker.se. En bok med ett otroligt roligt minne. Boken kommer från Trixmas dödsbo som Tommy på Trollerisaker köpt upp. Boken heter ”Magic by Ho Yam” och har ursprungligen tillhört Bertil Cramby. Detta vet vi eftersom det var en gåva från GMK 1953 till Cramby. I boken finns det ett foto över medlemmarna och fotot är taget på GMKs årsmöte 1953-02-04.

GMK 1953
GMK 1953 (klicka på bilden för att förstora)

GMK1953_Underskrifter

Carno, Conny Ray och Densloe började att koppla ihop några namn med ansikten och underskrifter. Tack också till Christer Nilsson som kommit med extra information och redan hade listat några i den utomordentliga boken Sveriges Trollkarlar (ST nedan). Till GMKs lycka hittade Erik Nordvall ett inlägg om just detta i SMCs tidning Trollkarlen Vol. XI No. 42 från 1956 på sidan 8 och 9 vilket knyter ihop historien och dokumenterar värdefull historia om Göteborgs Magiska Klubb.

GMK 1953 - Sidan numrerad

1. Georg Rönn. “Mr Sharper”.
2. Sten Fahlström. En av Sveriges skickligaste kortkonstnärer och mentor för bl.a. Lennart Green. Artistchef på Lorensbergs och Valands restauranger. (Sid 82 i ST)
3. Göran Swedenborg. “Servelli”.
4. Bertil Cramby. “Mr Dallas”. Medlem i GMK från Skellefteå. (Underskrift saknas) (Sid 62 i ST)
5. Stig Haglund. “Håde”. Trollkarl och trickkonstruktör. (Underskrift saknas) (Sid 122 i ST)
6. Carl Lindqvist. Trollkarl men frisör till yrket.
7. Harry Bohman. “Harrby” Har varit ordförande i GMK. Trollade tillsammans med Larino och Egonni i en rolig akt som “The Three Magic Brothers”.
8. Olof Larsson. “Larino”. Nordisk mästare i trolleri. Känd för tidningsrivning och underhållande scenkonst. Aktiv trollkarl upp till 95 års ålder. (Sid 151 i ST)
9. Carl Foss. “Kalle Foss” från Munkedal.
10. Kurt  Lundin. “Cortzi”
11. Gunnar Oldsberg. “Gunold” och “Trollet Trixie”. Mycket aktiv inom magin i Göteborg fortsatte med bl.a. barnshow på danmarksbåtarna som pensionär. (Sid 102 i ST)
12. Carl Jönsson. “Mr Valentin”. (Underskrift saknas). Bibliotekarie i GMK i många år och bar med sig en väska med böcker till varje klubbmöte.
13. Nils jacobson. “Mr Trollby”.
14. Fritz Linnér. “Fritzy”
15. Egon Norström. “Egonni”. Mycket aktiv trollkarl och grundare av GMK och SMC. Händ långt utanför Sverige. Tillverkare av fina pappersblommor för produktion. (Sid 72 i ST)
16. S Runbäck. (Underskrift saknas)
17. Percy Löwenhard. “Mr Percy”. Ypperlig trollkarl och pianist.

18. Björn Rodhe. “Sir Price”. Arbetade som fotograf och tog förmodligen bilden.


 

The Three Magic Brothers (Larino - Egonni - Harrby)
The Three Magic Brothers (Larino – Egonni – Harrby)

 

Göteborgs Magiska Klubb

Historik

För 15 år sedan bar Magiske Cirkel Norge namnet Magiske Cirkel Oslo. I Göteborg bodde på den tiden 5 st. magiker som hade det gemensamma att vara medlemmar i denna norska föregångare for magiska sammanslutningar i Norden. De fem herrarna, nämligen Egon Norström, Ernst Sandh, Alf Eriksson, Per Peterson och dennes broder Olof Peterson, beslöto efter moget övervägande att bilda en lokalavdelning under den norska cirkeln. Den fick namnet »Göteborgsgruppen av MCO», vilket innebar att medlemmarna även måste tillhöra norska cirkeln.

Ungefär samtidigt uppstod »Malmögruppen av MCO», vilken dock icke blev så långlivad, och i Norge fanns tidigare flera lokalavdelningar tiII huvudcirkeln.

Göteborgsgruppens första möte hölls 28 dec. 1942. Därvid utsågs Ernst Sandh till ordförande, Alf Eriksson till v. ordf. och Egon Norström till sekreterare. Per Peterson fick i uppdrag att handha gruppens ev. kontanter, men någon medlems eller annan avgift upptogs inte den första tiden. Avsikten med sammanslutningen var att då och då träffas för att diskutera och utöva det gemensamma intresset, trolleri, samt att efter bästa förmåga söka hindra offentlig avslöjning av magiska tricks. Man beslöt även att icke kopiera varandras trollerinummer.

Det första årets möten refererades av sekr. i »Magikeren», som då var MCO:s officiella organ. Så småningom tyckte de fem herrarna att det blev en aning trist med ett sådant fåtal medlemmar, varför man beslöt rekrytera nya och bli en fristående förening. En annons i en dagstidning inspirerade till många svar. Medlemsantalet ökade snabbt och namnet på föreningen ändrades till Göteborgs Magiska Klubb.

När så Ernst Sandh avflyttade från staden, blev Alf Eriksson hans efterträdare. Vid årsskiftet 1945/46 lämnade även Eriksson staden och då utsågs Per Peterson till ordf. I april 1948 övertogs denna post av Gunnar Oldsberg, vilken i febr. 1952 fick överlämna ordförandeskapet till Egon Norström, som sedan starten varit klubbens sekr. Här kan infogas att samtliga fem herrar ordförande nu äro medlemmar i Svensk Magisk Cirkel.

I nov. 1946 utgavs första numret av medlemsbladet »Tricks». Detta var från början avsett att endast innehålla trickbeskrivningar översatta från klubbens utländska bibliotek samt ett och annat meddelande. Så småningom svällde dock det månatliga bladet ut till en rätt omfattande trolleritidning.

I jan. 1948 anordnades 2 offentliga föreställningar i staden, vari förutom medlemmar även medverkade en del sång och musikalartister. 1952 firades 10-årsjubiléet genom arrangerandet av en offentlig föreställning i Konserthuset under medverkan av enbart medlemmar i klubben. Föreställningen blev en stor framgång för klubben både artistiskt och pekuniert.

I dec. 1952 upphörde »Tricks» efter att ha utgivits med 7 årgångar. Orsaken till upphörandet tillskrevs dels ekonomiska skäl och dels det alltmer bristande intresset då det gällde att bidraga med innehåll till tidningen. 1953 utgavs dock ett 60-sidigt julnummer av »Tricks» med fotografi och kort resumé av varje medlem som bidragit till innehållet.

På årsmötet i febr. i år godkändes styrelsens förslag om inköp av egen dupliceringsapparat, vilket resulterade i att »Tricks» åter började utkomma fr. o. m. mars, men t.v. något förenklad än tidigare. Medlemsbladet beräknas nu utkomma med 7 nr per år.

Klubbens stadgar från 7 mars 1946 omfattar 7 paragrafer. Sammanträden hålles en gång i månaden dock ej under sommaren. I en följd av år hade klubben omkring 50 st. medlemmar från olika delar av landet, f. n. är antalet 35. Årsavgiften har under alla år varit och är fortfarande kr. 5:-. Klubbens bibliotek omfattar ett 20-tal böcker, de flesta på engelska, samt många årgångar av facktidningar från olika länder.

SMC_TK_XI_No42_Front

SMC_TK_XI_No42_Sid8

SMC_TK_XI_No42_Sid9